ICT consultancy nederland

Deskundigheid

Neem van tevoren maatregelen

Als onafhankelijk deskundige kan ik exact aangeven waar de succes- en faal factoren schuilen. Ik zorg er voor dat de condities worden geschapen om succes factoren te optimaliseren en faal factoren te elimineren.

Bemiddelen is mijn vak

Inmiddels is de automatisering in bedrijven zo ver doorgevoerd dat verkeerde keuzes en ontwikkelingen verstrekkende gevolgen hebben. Dit betekent dat vaak de accountant en de jurist worden betrokken bij het opstellen van de voorwaarden tot leveren van automatisering. In zo'n team kan de onafhankelijk specialist die bruggen kan slaan tussen de verschillende disciplines niet worden gemist.

Ik ben de expert die zowel het produkt (hardware en software) als de wereld van de automatisering door en door kent, gekoppeld aan een diepgaande kennis van bedrijfskundige aspecten.

Gegarandeerd onafhankelijk

Als lid van de Nederlandse Vereniging Beëdigd Informaticadeskundigen (NVBI) is het mij verboden te "handelen in computer hard- en software dan wel zodanig profijt te hebben bij de in- en verkoop ervan, dat dit door anderen beschouwd zou kunnen worden als inbreuk op zijn onpartijdigheid of integriteit".

Gevoegd bij mijn meer dan 25-jarige ervaring in de IT kunt u er op vertrouwen dat alle discussies zijn gevoerd en mogelijke valkuilen gedicht vóórdat uw overeenkomst tot levering wordt gesloten.