ICT consultancy nederland

Aanstellen Functionaris Gegevensbescherming (FG) – Data Protection Officer

Indien voldaan wordt aan de criteria gesteld in de AVG zal een FG aangesteld dienen te worden. Voorts is belang over welke skills de FG dient te beschikken en ook past binnen een organisatie. Als activiteit wordt vaker verricht het opstellen van een functieprofiel en het mede beoordelen of de beoogde medewerker ook geschikt is om als FG goed te functioneren.