ICT consultancy nederland

Begeleiden audits

Indien een certificerende audit noodzakelijk is, dan kan hierbij ondersteuning worden geboden. Essentieel hierbij is dat een certificerende audit verplicht is gesteld.