ICT consultancy nederland

Contracten en andere documenten opstellen en beoordelen

Er zullen nieuwe en gewijzigde contracten opgesteld dienen te worden, daar de oude die onder de Wbp vielen niet volstaan bij de AVG. Bekend voorbeeld is dat een bewerkersovereenkomst onder de Wbp wordt verbouwd tot een verwerkersovereenkomst in Word middels de functie zoek en vervang. Echter dit is volstrekt onvoldoende, daar door de AVG wordt vereist specifieker items zoals bv. grondslagen te benoemen. Bij lopende SLA’s zullen ook de nodige modificaties die doorgevoerd. Voorbeelden van andere documenten zijn o.a. het datalekmeldprotocol, privacy statement, etc.