ICT consultancy nederland

Opstellen en implementeren gegevensbeschermingsbeleidsplan

Voorts dient er een gegevensbeschermingsbeleidsplan opgesteld te worden en bepaald te worden of de reeds getroffen technische en organisatorische maatregelen passend zijn voor het te beschermen belang. De hiaten tussen plan en praktijk zullen vertaald worden naar een actieplan, waarna deze verbeteracties weer geïmplementeerd moeten worden. Wanneer een organisatie bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens verwerkt is het vanzelfsprekend een hoger beveiligingsniveau te realiseren dan wanneer het gaat om ‘gewone’ persoonsgegevens.