ICT consultancy nederland

Opstellen Plan van Aanpak: De eerste stap op weg naar compliancy

Om een goede start te kunnen maken is een inventarisatie op locatie bij de klant een essentiële voorwaarde, zodat een goede communicatie gewaarborgd is en ook de duidelijk is wat de te volgen marsroute is. Het Plan van Aanpak is 100% maatwerk, daar geen enkele situatie identiek is.

Inventariserende bespreking

In een twee uur durende bespreking op basis van bewezen checklists wordt eerst een nulmeting uitgevoerd, zodat bekend is waarover de organisatie beschikt (overeenkomsten, assurantiën, procesbeschrijvingen, applicatie-landschap, etc.).

Inhoud

In het Plan van Aanpak worden de bevindingen gerapporteerd, de verbeterpunten die nog uitge-voerd dienen te worden en de werkzaamheden die specifiek verricht moeten worden in het kader van de AVG. Het Plan van Aanpak is de basis voor alle te verrichten werkzaamheden, zodat een gestructureerde planning opgezet kan worden voor de vervolgwerkzaamheden. Ook kan een uit te voeren penetratietest onderdeel uitmaken van het hele pallet aan werkzaamheden. Het Plan van Aanpak wordt enkele dagen na de oriënterende bespreking opgeleverd.

Kosten

Qua hoedanigheid van een organisatie wordt een onderscheid gemaakt naar ICT-bedrijven en niet-ICT-bedrijven. Voor ICT-bedrijven (software- en systeemhuizen, websitebedrijven en overige ICT zakelijke dienstverleners) geldt:

Tot 10 FTE
1.700,-
10 FTE en meer
3.400,-

Voor niet-ICT-bedrijven geldt:

Tot 5 FTE
850,-
5 FTE maar minder 25 FTE
1.700,-
25 FTE en meer
3.400,-

(alle voornoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en er worden geen reiskosten in rekening gebracht).

Wanneer

Bij het besluit om de eerste stap te zetten kan in de week volgend op het besluit een afspraak gemaakt worden met één van onze consultants.