ICT consultancy nederland

Opzetten en implementeren verwerkingsregister (AVG art. 28 lid 3)

Vervolgens dient een register voor alle verwerkingsactiviteiten aangelegd te worden, waarin alle verwerkingen staan die de organisatie uitvoert en de basis van welke wettelijke grondsla¬gen elke verwerking die de organisatie uitvoert. Een en ander wordt vertaald naar een opzet op de specifieke bedrijfssituatie. Vervolgens die ook geïmplementeerd dienen te worden en een belangrijk onderdeel hiervan is de controle.