ICT consultancy nederland

Privacy-awareness

Bij de medewerkers dient privacy-awareness gecreëerd te worden, hiervoor dient een pri-vacy cultuurprogramma opgezet te worden. De gevolgde aanpak is erg organisatieafhankelijk van opzet. Meestal wordt een reeks workshops voor de diverse afdelingen verzorgd, zodat ook alle medewerkers uiteindelijk op hetzelfde niveau zitten qua privacy-kennis en ook een= dui¬dig zijn naar de buitenwereld.