ICT consultancy nederland

Procesbeschrijvingen opstellen (dataflowcharts)

Dit wordt vereist door de AVG, zodat helemaal duidelijk is wat de gevolgde procedures zijn. Hierdoor wordt de reproductie van data in de tijd mogelijk en kan bij handhaving worden voldaan aan de gestelde eisen.