ICT consultancy nederland

Advisering contractmanagement

Contractmanagement

Wat is contractmanagement?

Het proces dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats is, ter ondersteuning van het gehele contracteringsproces (vóór, tijdens en na het afsluiten van een contract).

 • De informatie kan bestaan uit het document zelf, maar ook uit informatie uit het document of informatie over het document.
 • Het contracteringsproces strekt zich uit vanaf het moment waarop het initiatief om een contract te sluiten ontstaat tot en met het opheffen van een document en eventuele nazorg.
 • Een contract is een schriftelijk vastgelegde overeenkomst waarbij een of meer partijen jegens een of meer verbintenissen aangaan. Een verbintenis duidt op een voor een bepaalde partij geldende verplichting. Overeenkomsten omvatten dan ook veelal een samenstel van verbintenissen tussen de partijen.

Soorten contracten

 • ICT-contracten (administratieve-, besturings- en embedded programmatuur)
 • Algemene voorwaarden
 • Hardware
 • Infrastructuur
 • Dienstverlening
 • Telecommunicatie

Doelstellingen

Kwaliteitsdoelen:

Sluiten contracten:

 • het verkrijgen van een zo goed mogelijke afspraak;
 • het reduceren van onzekerheid over de toekomstige prestaties.

uitvoeren contracten:

 • zorgdragen voor de juiste prestaties met de juiste kwaliteit, op het juiste moment, op de juiste plaats en de juiste hoeveelheid.

beëindigen contracten:

 • beëindigen van contracten op een voor de organisatie zo gunstig mogelijk moment.

Beheersmatige doelen:

 • beschikbaarheid van (informatie uit) contracten;
 • totstandkoming van de juiste contracten door de juiste personen op het juiste moment;
 • bewaking van de in de contracten vastgelegde activiteiten op het juiste moment door de juiste personen.

Voordelen

 • Effectiviteitsverbeteringen: de mate waarin de gestelde doelen bereikt kunnen worden met eenzelfde hoeveelheid middelen.
 • Efficiencyverbeteringen: de hoeveelheid aan middelen die aangewend moeten worden om bepaalde doelstellingen te bereiken.
 • Signaliseringsverbetering: de expiratie van contracten wordt tijdig gesignaleerd.

Rol van ICT Consultancy bij contractenbeheer.

Begeleiding bij de automatisering van contractenbeheer; Begeleiding bij het opzetten en wijzigen van de administratieve organisatie omtrent contractbeheer; Begeleiding bij het contracteringsproces.