ICT consultancy nederland

Arbitrage

Bij arbitrage leggen betrokken partijen hun geschil voor aan één of meer arbiters, die daarover een beslissing geven. Deze beslissing wordt vastgelegd in een voor betrokken partijen bindend vonnis. Dit vonnis kan conform het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering ten uitvoer worden gelegd. Tegen dit vonnis is alleen een beroepsmogelijkheid wanneer partijen dat vooraf zijn overeengekomen. Zo nodig kan er in een arbitraal kort geding een tijdelijke voorziening getroffen worden. Arbiters beslissen in de regel "als goede mannen naar billijkheid" en zijn verplicht in alle gevallen rekening te houden met de handelsgebruiken in de branche.

In Nederland zijn verschillende organisaties actief op het gebied van arbitrage. Voor zaken op het gebied van computers en software is er de SGOA, Geschillenoplossing voor Organisatie en Automatisering. Daarnaast is het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) voor niet specifiek branchegebonden arbitrage.

Het tijdsverloop van het aanhangig maken van het geschil tot er een onherroepelijke beslissing is in de regel van drie tot negen maanden. De kosten zijn enerzijds hoog - partijen moeten de uren van de arbiters betalen - en anderzijds beperkt, omdat de procedure veel korter loopt en de advocaatkosten dus worden beperkt. Die hoeft weliswaar niet verplicht ingeschakeld te worden, zoals bij de rechtbank, maar meestal gebeurt dit wel gezien het onherroepelijk karakter van de beslissing.