ICT consultancy nederland

Service Level Agreements

Een speciale vorm van overeenkomsten is de SLA: Service Level Agreement, waarbij de dienstverlening bestaat uit het opstellen, het beoordelen en verbeteren van SLA's.

In de praktijk wordt vaak te pas en te onpas geroepen, dat er een SLA afgesloten moet worden en dat de af te nemen of te leveren dienstverlening dan van zelf op het gewenste niveau komt. Echter de praktijk leert dat de dienstleverancier vaak niet precies weet en laat staan beschreven heeft welke dienstverlening hij precies gaat leveren. Daarnaast is de dienstafnemer al helemaal niet bekend met wat hij geleverd gaat krijgen. Veelal wordt "blind" vertrouwd op de leverancier, terwijl uitbesteding wel degelijk een controlefunctie met zich meebrengt. Dus dient men alle "ins and outs" te kennen van een dienst. Het opstellen van een leesbare Product-Dienst-Catalogus(PDC) en de daarbij behorende procedures is een vak apart.

In veel organisaties ontbreekt de kennis en ervaring om succesvol met SLA's aan de slag te gaan, gewoon omdat het de eerste stappen zijn op het "SLA"-pad. Vaak kom je SLA tegen die in het geheel niet voor een SLA door kunnen gaan of heel grote omissies vertonen op allerlei gebied. Vaak noemt men een overeenkomst een SLA zonder dat er ├╝berhaupt een level gedefinieerd is.

Door onze organisatie worden de navolgende diensten geboden:

  • de begeleiding bij het strategisch proces bij de invoering van SLA (zowel interne als externe SLA's)
  • het opstellen van SLA's en alle bijbehorende documenten
  • het beoordelen en verbeteren van bestaande SLA's en alle bijbehorende documenten
  • de advisering betreffende de inrichting van de beheersorganisatie
  • de advisering betreffende de in te zetten monitoring tools
  • het voeren van de onderhandelingen over de af te sluiten SLA's

Een en ander onafhankelijk van het soort projecten: outsouring, insourcing of een gevirtualiseerde omgeving en van de contracterende partijen: dienstleverancier (hoofdaannemer of onderaannemer) of dienstafnemer.

Kortom, als u diepgaande kennis betreffende SLA's en alle daarbij behorende implicaties nodig heeft, dan dient u contact op te nemen met onze organisatie of een e-mailbericht te sturen aan info@ictcn.nl.