ICT consultancy nederland

Advisering selectie hard-, software en infrastructuur

Op reguliere basis worden er door onze organisatie onafhankelijke adviezen verstrekt bij keuzetrajecten op het gebied van hard-, software en infrastructuur. Hierbij wordt door ons aan de zijde van klant een gestructureerde methode gehanteerd om te komen tot een afgewogen keuze. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de klant.

Bij deze dienstverlening huurt de klant een specialist in die het selecteren van automatiseringscomponenten als professional uitoefend. De klant beschikt veelal over onvoldoende kennis, waardoor hij op een dergelijk project te weinig grip en onvoldoende kan beoordelen of de gedane aanbieding wel volledig aansluit bij het geformuleerde Programma van Eisen. Het risico van onvolledigheid en non-conformiteit bij complexe automatiseringsprojecten is heel groot, de praktijk levert veelvuldig op dat hiaten bij de leverancier leiden tot extra niet-geplande investeringen bij de klant.

Uiteraard is er bij deze projecten ook ruim aandacht voor de juridische aspecten. Zo worden alle juridische documenten reeds opgevraagd in de offertefase, waarna een eerste globale beoordeling plaatsvindt op documentniveau en op de volledigheid van alle documenten. Verder op in het keuze traject vindt een uitgebreide beoordeling plaats.