ICT consultancy nederland

Audits softwareontwikkeling

Bij softwareontwikkeltrajecten wordt vaker een beroep op onze expertise gedaan om bijvoorbeeld een audit uit te voeren op een gerealiseerd product of op een technisch en/of functioneel ontwerp. Audits worden veelal uitgevoerd om onvolkomenheden dan wel risico's in kaart te brengen, waarna er verbeteracties volgen om de opgeleverde producten en documenten op het juiste niveau te brengen.

Met name zijn er door ons een aantal audits uitgevoerd betreffen de de onderhoudbaarheid van software, het betrof 100% maatwerkprojecten, waarbij het continuĆÆteitsrisico van de softwarebouwer afgedekt moest worden. Indien de initiĆ«le bouwer omvalt dan zal een andere bouwer een onderzoek doet van de broncode en documentatie, dan zal hij vaak tot de conclusie komen dat er beter nieuwbouw gepleegd kan worden. Dit laatste leidt dan tot een forse, veelal niet-geplande, investering bij de opdrachtgever. Dit risico dient middels een gedegen audit en de daaropvolgend uit te voeren verbeteracties geminimaliseerd te worden.

Ook het auditten van de geproduceerde documenten verdient aanbeveling, daar de praktijk leert dat de volledigheid vaak te wensen over laat. Bijvoorbeeld wanneer een Programma van Eisen is geformuleerd en dit dient vertaald te worden naar een Functioneel en Technisch Ontwerp, dan ontstaan er omissies en interpretatieverschillen door de opsteller van de ontwerpen. Zeker bij grotere projecten kan dit leiden tot forse extra investeringen om een dergelijk projecten toch gerealisser te krijgen binnen tijd en budget.

Een auditverslag bevat steeds naast de bevindingen, conclusies en aanbevelingen, ook een voorstel met tijdsplan om de verbeteracties uit te laten voeren.