ICT consultancy nederland

Offertebeoordeling

Bij de beoordeling van offertes zal in eerste plaats kennisgenomen worden van de eisen en wensen van de klant, meestal zijn deze geformuleerd in een Programma van Eisen en/of een definitiestudie. Doch de praktijk leert dat wanneer deze documenten zijn opgesteld door een klant met onvoldoende kennis van zaken. deze documenten het beste nog een een review kunnen ondergaan. Ook hier geldt dat het opstellen van dergelijke documenten de volledigheid, vakkennis en ervaring dienen te leiden tot minder faalfactoren bij automatiseringsprojecten.

Zeer zeker bij maatwerktrajecten in de softwarebouw is dit risico sterk aanwezig, hiervoor zal door ons steeds uitgegaan worden van de norm ISO 9126 betreffende de kwaliteit van software. Daarnaast is er onder andere aandacht voor: de keuze voor de ontwikkelmethode welke gevolgd wordt door de softwarebouwer; het databaseontwerp; de in te zetten tools en de communicatie met de gebruiker. Er wordt dus gekeken naar zowel de functionele alsmede de non-functionele requirements. Waarbij het essentieel is dat deze requirements ook gemanaged worden.

Voor de uitvoering van deze adviesdiensten maken wij gebruik van een flinke dosis klennis en ervaring en worden een aantal tools en in onze praktijk bewezen checklisten gehanteerd. Een risico-inventarisatie behoort standaard tot de beoordeling van offertes.