ICT consultancy nederland

Projectleiding

Ook het vervullen van een projectleidersfunctie behoort tot onze expertise. Dit geschiedt uitsluitend op adviseursbasis en zal dus nimmer full-time worden ingevuld. Deze dienst wordt alleen maar aangeboden aan gebruikersorganisaties en nimmer aan leveranciers.

De belangrijkste functie die hierbij geboden wordt, is het vervullen van de projectleidersrol aan gebruikerszijde die voldoende tegenwicht kan bieden aan de projectleider van leverancierszijde. Ook wordt er als projectleider vaker geparticipeerd in zowel een projectgroep- en/of stuurgroepoverleg.

Daarnaast wordt ook vaker een rol vervult om een project dat "gestrand" is weer vlot te trekken. De consultant of projectleider zal eerst een inventarisatie maken van de gerezen problemen, waarna een gedegen plan van aanpak wordt opgesteld om het project weer op de rails te krijgen. De essentie is dat zowel de leverancier als de gebruikersorganisatie weer tot elkaar komen en beide de schouders zetten onder het te realiseren project.