ICT consultancy nederland

Second opinions

Naast de reguliere adviestrajecten bestaat ook de mogelijkheid tot het verstrekken van second opnions bij automatiseringsprojecten. Dit geschiedt evenens op reguliere basis, omdat de opdrachtgever graag zekerheid wenst betreffende het uit te voeren project. Veelal vinden deze plaats op een Programma van Eisen, een Plan van Aanpak en de acceptatieprociedure.

De reden voor het uitvoeren van second opnion kan verschillen van: vermeende onduidelijkheden tot en met het minimaliseren van de projectrisico's. Ook zullen de kosten voor een second opnion afgewogen moeten worden tegen het te lopen risico. Zeker wanneer het gelopen risico voor het welslagen van een project groot is, zoals bijvoorbeeld van een complex outsourcingsproject, dan is een second opnion geen overbodige luxe.

Ook hier leert de praktijk dat deze vaak weerbarstiger is dan gedacht. Veel aspecten bij een outsourcingstraject worden ten onrechte onderschat. Bij outsourcing is het niet zo dat de dienstenleverancier uitsluitend alle werkzaamheden verricht (het over de muur gooien van een pakket werk). Er is sprake van samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier, die nauwgezette afstemming van processen vereist.

De ervaring en kennis van de adviseur (niet de leverancier) in kwestie biedt een garantie voor het welslagen van een dergelijk complex automatiseringsproject.